Mata Pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (Mak) Terbaru

Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara MA dan MAK, maka dikembangkan struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib meliputi 9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban mencar ilmu 24 jam per minggu.

Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi untuk mata pelajaran wajib bagi MA dan MAK ialah sama. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa penerima didik merupakan subjek dalam mencar ilmu yang mempunyai hak untuk menentukan mata pelajaran sesuai dengan minatnya.

Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk MA serta pilihan akademik dan vokasional untuk MAK. Mata pelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat penerima didik. Beban mencar ilmu di MA untuk tahun X, XI dan XII masing-masing ialah 42, 44 dan 44 jam pelajaran per minggu. Satu jam mencar ilmu ialah 45 menit.

Sedangkan beban mencar ilmu untuk MAK ialah 48 jam pelajaran per minggu. Beban mencar ilmu sanggup dinyatakan dalam satuan semester (SKS) yang diatur lebih lanjut dalam satuan tersendiri.

Adapun Mata pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru ialah sebagai berikut:

Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara MA dan MAK Mata Pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru


Mata pelajaran kelompok A dan C ialah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B ialah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh sentra dan sanggup dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan ekstrakulikuler: Pramuka (wajib), OSIS, Rohani Islam (Rohis), UKS, PMR, dan lain-lain, diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman aktivitas ekstrakulikuler.

Demikianlah isu mengenai Mata Pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru yang sanggup kami sampaikan kepada anda semuanya.

0 Response to "Mata Pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (Mak) Terbaru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[CloseKlik 2X]==
 photo lineviral_1.png