Soal Uts Pkn Kelas 6 Semester 2 Ktsp Th. 2018

Soal UTS PKn Kelas 6 Semester 2 KTSP 2018. Selamat tiba di blog Pak Yudi, kali ini posting wacana soal latihan ujian tengah semester mapel PKn ( Pendidikan dan Kewarganegaraan ) untuk kelas 6 SD/ MI pada semester genap sesuai dengan kurikulum KTSP dan dilengkapi dengan kunci jawabannya.
 kali ini posting wacana soal latihan ujian tengah semester mapel PKn Soal UTS PKn Kelas 6 Semester 2 KTSP Th. 2018

Download soal latihan uts kelas 6 PKn semester 2/ genap sesuai ktsp plus kunci jawabannya th. 2018

Soal latihan uts pkn kls 6 smt 2 ini terdiri dari 50 butir soal pilihan ganda, isian singkat dan essay. Berikut ialah soal soalnya.

I. PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR DENGAN MENYILANG HURUF a,b, c atau d!
1. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara disebut kerjasama ... .
a. regional
c. multilateral
b. bilateral
d. internasional

2. Manfaat berhubungan dengan negara tetangga antara lain ... .
a. meningkatkan pinjaman luar negeri regional
b. mendapat kebanggaan dari negara lain
c. mendapat laba berlipat ganda
d. meningkatkan ketertiban dan keamanan

3. Berikut ini yang termasuk prinsip kerjasama antar negara ialah ... .
a. melaksanakan intervensi terhadap persoalan dalam negeri negara lain
b. berhubungan untuk memperoleh laba sendiri
c. menghormati kedaulatan negara lain
d. menuntaskan persoalan perselisihan internasional dengan jalan peperangan

4. Latar belakang berdirinya ASEAN ialah ... .
a. cepat mendapat bantuan
c. sama-sama pernah dijajah
b. mempunyai kebudayaan beragan
d.  mempunyai utang luar negeri yang sama

5. ASEAN dibuat pada tanggal ... .
a. 8 Agustus 1967
c. 8 Agustus 1961
b. 8 Agustus 1945
d. 8 Agustus 1971

6. ASEAN merupakan akronim dari ... .
a. Association of Asian Nations
c. Association of South East Asian Nations
b. Association of South Asian Nations
d. Association of South Asia Nations

7. Negara yang bukan pemrakarsa bangun ASEAN ialah ... .
a. Malaysia
c. Thailand
b. Kamboja
d. Singapura

8. Menteri luar negeri Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok ialah ... .
a. Ali Alatas
c. Adam Malik
b. Ali Sadikin
d. Tun Abdul Razak

9. Negara di daerah Asia Tenggara yang tidak menjadi anggota ASEAN ialah ... .
a. Laos
c. Timor Leste
b. Filipina
d. Vietnam

10. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN ialah ... .
a. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
b. meningkatkan kekuatan untuk melawan Amerika
c. turut campur urusan dalam negeri anggota ASEAN
d. menghilangkan penjajah di Asia Tenggara

11. Gedung sekretariat ASEAN berada di ... .
a. Manila
c. Bangkok
b. Kuala Lumpur
d. Jakarta

12. Gambar di bawah ( no 1 ) merupakan bendera dari ... .
a. Filipina
c. Thailand
b. Singapura
d. Myanmar

13. Kekuasaan tertinggi didalam organisasi ASEAN ialah ... .
a. Standing Committee
c. Sterring Committee
b. Annual Ministerial Meeting
d. Summit Meeting

14. Sekjen ASEAN yang pertama berasal dari negara ... .
a. Indonesia
c. Singapura
b. Malaysia
d. Loas

15. Tempat diadakannya KTT ke-1 berada di ... .
a. Jakarta
c. Hanoi
b. Bali
d. Manila

16. Bentuk kerjasama dalam bidang politik diwujudkan dengan ... .
a. pengiriman duta dan konsul
c. pentas seni titian muhibah
b. pertukaran pelajar
d. kejuaraaan olahraga

17. Pabrik diesel marine berkedudukan di ... .
a. Indonesia
c. Singapura
b. Filipina
d. Thailand

18. Warna biru pada lambang ASEAN  bermakna ... .
a. keberanian dan kedinamisan
c. kesucian
b. perdamaian dan persahabatan
d. kemakmuran

19. Pesta olahraga yang hanya diikuti negara-negara Asia Tenggara ialah ... .
a. Asian Games
c. PON
b. Olimpiade
d. SEA Games

20. Indonesia membantu Filipina menuntaskan permasalahan ... .
a. Pemberontakan suku Moro
c. penyerangan ISIS
b. Kudeta pangeran Sisowath Sirik Matak
d. pertukaran tawanan

21. Jakarta Informal Meeting merupakan negosiasi yang digagas Indonesia untuk membantu ... .
a. Vietnam
c. Malaysia
b. Brunai Darussalam
d. Kamboja

22. Peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia dengan cara ... .
a. pembentukan kekuatan blok militer
c. pengiriman pasukan berani mati
b. pengiriman pasukan garuda
d. turut campur urusan dalam negeri negara lain

23. Pasukan Garuda IV, V, dan VII bertugas di negara ... .
c. Kamboja
c. Filipina
d. Laos
d. Vietnam

24. ASEAN FORUM 2007 diadakan di ... .
a. Jakarta
c. Bangkok
b. Singapura
d. Phonm Phen

25. SEANWFZ ialah perjanjian mengenai ... .
a. daerah bebas senjata nuklir
c. daerah damai, merdeka dan netral
b. perdagangan bebas
d. masyarakat ekonomi ASEAN

gambar untuk no. 12 dan 31
 kali ini posting wacana soal latihan ujian tengah semester mapel PKn Soal UTS PKn Kelas 6 Semester 2 KTSP Th. 2018

II. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT! 
26. Bergabung dengan PBB merupakan referensi bentuk kerjasama ... .
27. Organisasi ASEAN bangun secara resmi dengan ditandai adanya ... .
28. Pelopor ASEAN dari Malaysia berjulukan ... .
29. Anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah ialah ... .
30. Selain Laos, negara yang bergabung ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 ialah ... .
31. Gambar no. 2 diatas merupakan bendera dari ... .
32. Pemilihan Sekjen ASEAN diadakan ... tahun sekali.
33. Annual Ministerial Meeting merupakan lembaga sidang tahunan menteri ... negara-negara ASEAN.
34. Visi ASEAN 2020 dicetuskan KTT ASEAN di negeri ... .
35. Pada lambang ASEAN, warna kuning menggambarkan ... .
36. Pabrik debu soda terletak di ... .
37. Deklarasi daerah damai, merdeka dan netral dikenal dengan deklarasi ... .
38. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak ... kali.
39. Pasukan Garuda XI dan XII bertugas di ... .
40. Sekjen ASEAN ketika ini berasal dari ... .

III. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN JELAS DAN 
TEPAT!
41. Apa yang dimaksud dengan kerjasama regional?
42. Sebutkan prinsip-prinsip kerjasama antarnegara!
43. Sebutkan tokoh- tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok!
44. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN!
45. Kapan Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN?
46. Apakah tujuan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN?
47. Apa kepanjangan AFTA?
48. Apa arti bundar pada lambang ASEAN?
49. Siapa nama menteri luar negeri Indonesia yang memimpin Jakarta Informal Meeting?
50. Apasaja kiprah Indonesia di ASEAN?

Itulah update soal soal latihan uts kelas 6 ktsp mata pelajaran PKn semester 2 diatas, silahkan selanjutnya tinggal download kunci jawabanya.

0 Response to "Soal Uts Pkn Kelas 6 Semester 2 Ktsp Th. 2018"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[CloseKlik 2X]==
 photo lineviral_1.png