Soal Pas Matematika Smp/ Mts Kelas 8 Semester 1 + Kunci Jawaban

Soal PAS/ UAS Matematika SMP/ MTs Kelas 8 Semester 1 + Kunci Jawaban. Download Soal Latihan Penilaian Akhir Semester Mata Pelajaran MTK/ Math SMP atau Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Semester Ganjil/ Gasal Sesuai Kurikulum 2013/ K 13 dan dilengkapi dengan kunci jawaban untuk berlatih tahun anutan 2018.

 Soal Latihan Penilaian Akhir Semester Mata Pelajaran MTK Soal PAS Matematika SMP/ MTs Kelas 8 Semester 1 + Kunci Jawaban

2. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan : 5, 6, 8, 12, 20, …, … ialah ...
A. 26 dan 38
B. 46 dan 58
C. 36 dan 68
D. 56 dan 78

3. Diketahui barisan bilangan : −3, 1, 5, 9, 13,.... . Suku ke−52 adalah...
A. 201
B. 207
C. 208
D. 215

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
(i) Absis bernilai positip
(iii) Ordinat bernilai positip
(ii) Absis bernilai negatif
(iv) Ordinat bernilai negatif

Pernyataan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri kuadran II atau III pada bidang koordinat Cartesius ditunjukkan oleh nomor . . . .
A. (i)
C. ( iii )
B. (ii)
D. ( iv )

9. Posisi titik P(5, –9) terhadap titik K(6, –1) ialah . . .
A. 1 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas
B. 5 satuan ke kanan dan 9 satuan ke bawah
C. 1 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah
D. 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah

13. Diketahui koordinat titik B ( –1 , –2 ) dan C ( 3 , –5 ). Jika titik pangkal dipindahkan ke titik P(x , y), koordinat titik C menjadi ( –4 , 4 ). Koordinat titik B terhadap contoh titik P ialah .........
A. (–8 , 7 )
C. (–1 , 2 ) 
B. (–6 , 7 )
D. ( 8 , 7 )

14. Pernyataan berikut yang benar ialah . . .
A. Garis yang melalui titik (–1, 2) dan (–7, 2) tegak lurus terhadap sumbu X.
B. Garis yang melalui titik (–2, 2) dan (2, –1) tegak lurus terhadap sumbu X.
C. Garis yang melalui titik (0, 3) dan (0, 8) tegak lurus terhadap sumbu X.
D. Garis yang melalui titik (–5, –1) dan (5, 1) tegak lurus terhadap sumbu X.

15. Dalam suatu sketsa perumahan, diketahui letak blok A pada koordinat (1, 3), blok B pada koordinat (1, 7), dan Masjid pada koordinat (2, 1). Jika Syamil berjalan lurus dari blok A ke blok B dan Dodo berjalan lurus dari Masjid ke blok A, kedudukan garis perjalanan Syamil terhadap garis perjalanan Dodo ialah . . . .
A. memotong tidak tegak lurus
B. memotong tegak lurus
C. bersilangan
D. berimpit

16. Diketahui empat orang anak berjulukan Andi, Bayu, Candra, dan Doni. Andi dan Candra mempunyai sifat ceria, sedangkan anak yang lain tidak. Hanya Bayu dan Candra yang mempunyai sifat disiplin. Selain itu, Andi dan Doni sangat ceroboh. Dari data tersebut, anak yang ceria tapi tidak disiplin ialah . . . .
A. Andi
B. Bayu
C. Candra
D. Doni

37. Himpunan penyelesaian dari 2x + 4y = 8 untuk x ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5} dan y ∈ {bilangan bulat} ialah . . . .
A. {(0, 8), (1, 6), (2, 4), (3, 2), (4, 0), (5, –2)}
C. {(0, –2), (2, –1), (3, 2), (4, 0)}
B. {(0, 2), (2, 3), (4, 4)}
D. {(0, 2), (2, 1), (4, 0)}

38. Diketahui usia Susan tujuh tahun lebih muda daripada Zusin. Jumlah usia mereka tiga tahun yang akan tiba ialah 67 tahun. Jika usia Susan kini dinyatakan dengan a dan usia Zusin kini dinyatakan dengan b, model sistem persamaan linear dua variabel yang sempurna untuk dilema tersebut ialah . . . .
A. a = b + 7 dan a + b + 3 = 67
C. a = b + 7 dan a + b + 6 = 67
B. a = b – 7 dan a + b + 3 = 67
D. a = b – 7 dan a + b + 6 = 67

39. Dalam sebuah lomba Matematika, terdapat 40 soal pilihan ganda yang harus dijawab peserta. Soal yang dijawab benar bernilai 2, dijawab salah bernilai –1, dan tidak dijawab bernilai 0. Jika Roni menjawab semua soal dan menerima skor 65 dalam lomba tersebut, jumlah soal yang dijawab benar ialah . . . .
A. 25 soal
C. 35 soal
B. 30 soal
D. 37 soal

40. Nilai x dan y berturut-turut yang memenuhi sistem persamaan y – x = –6 dan 2x + y – 18 = 0 ialah . . . .
A. –8 dan –2
C. 8 dan 2
B. –6 dan –3
D. 6 dan 3

Soal PAS Kls 8 Lainnya : Kumpulan Soal PAS/ UAS SMP/ MTs Kelas 8 Semester 1 Th. 2018

Seperti yang teman lihat, diatas hanya sebagian saja. Adapun soal lengkapnya silahkan di download saja untuk mempermudah belajarnya.

Baiklah hingga disini dahulu perihal Contoh Soal PAS Matematika Kls 8 Smt 1 dan Jawaban untuk berlatih, agar bermanfaat. Sekian dan terimaksih.

0 Response to "Soal Pas Matematika Smp/ Mts Kelas 8 Semester 1 + Kunci Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[CloseKlik 2X]==
 photo lineviral_1.png